حلیم آرام مدیر کل

اهم سوابق اجرایی :

·       رییس اداره بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات

·       رییس اداره بازرگانی

·       بخشدار بخش انگوت

·       فرماندار شهرستان بیله سوار