نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر 95

غرفه استان اردبیل در دومین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر

اجرای مراسم آیینی گروه اردبیل در مراسم اختتامیه

اجرای مراسم بومی و محلی توسط گروه استان اردبیل

بازدید معاون استاندار اردبیل از غرفه استان در نمایشگاه

بازدید معاون استاندار اردبیل از غرفه استان در نمایشگاه

پروژه های شاخص

روستای عنبران اولیاء

منطقه گردشگری ازناو خلخال

مجتمع آبدرمانی موییل

هتل پرنیان روستای خمس

هتل پرنیان روستای خمس

هتل پرنیان روستای خمس

هتل پرنیان روستای خمس

هتل پرنیان روستای خمس

مدیر کل امور روستایی و شوراها در همایش روز ملی روستا

مدیر کل امور روستایی در همایش روز ملی روستا با حضور دکتر روحانی

مدیر کل امور روستایی در همایش روز ملی روستا با حضور دکتر روحانی

مدیر کل امور روستایی در همایش روز ملی روستا با حضور دکتر روحانی

نمایشگاه توانمندی روستا

بازدید دکتر کوشش تبار از غرفه استان اردبیل

بازدید دکتر کوشش تبار از غرفه استان اردبیل

بازدید دکتر کوشش تبار از غرفه استان اردبیل

بازدید رضوی از غرفه استان اردبیل